1. Köp Vid beställning träffas avtal om köp först när DrömShopen bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt ( tock ej på webbtiken på Facebook ).
Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt.  DrömShopen har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år.  
Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och   om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. 
 
2. Pris I priserna ingår moms med 25 % Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter. Kan endast ändras av omständigheter som Drömshopen inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. I sällsynta fall är tillkommer embalage kostnad i portot som du godkänner innan köpet slutförs.

3. Frakt Vi använder oss av Skicka Direkt / Lätt med Posten. Under 2 Kg skickas oftas som brev. I varukorgen ser du direkt vad frakten blir. 

4. Betalningsvillkor Förskottsbetalning. Du kan välja mellan att betala direkt till bankgironr  0245-6382 eller via swich till tfn nr 0768083611 ( Glöm inte ange namn eller ordernr.
Betalning via Payson: Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Med Payson kan du använda betalkort.

5. Leveranser  Som skickas Varor som finns i lager skickas normalt inom 3 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din betalning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara något längre. Dessa varor är märkta med beställningsvara, och då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. Paketen levereras av Posten.Leveranser kan även hämtas på plats. Varorna kan även hämtas på orten av dem som vill det. Efter varan är betald (utan porto kostnad) kan de hämtas efter överenskommels i Ljungaverk. Dock tas en avgift ut på 25:- (med moms ) 

6. Leveransförseningar Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

7. Transportrisken Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas under transporten från vårt lager till dig. Köpare står för fraktkostnaderna dock i retur till DrömShopen.

8. Skadat gods När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget  och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar.    Dock senast inom en vecka.

9. Ångerrätt och Öppet Köp Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara. Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så kommer vi överens om hur ersättning för returen ska betalas till dig.

10. Reklamationer Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Ni kan maila oss mellan 8.00-16.00 vardagar.Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.Drömshopen följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

11. Återbetalningar Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 7 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.
12. Information och bilder Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

13. Reservationer Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.
Force Majeur I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.